• Nijer Devleti, eski bir Fransız sömürgesi olup 18 aralık 1958 yılından bu yana bir cumhuriyettir, 3 ağustos 1960 yılında bağımsızlığını kazandı. Batı Afrika ülkesi olup kuzeyinde Libya ve Cezayir, güneyinde Benin, Burkina Faso ve Nijerya, doğusunda Tchad ve batısında Mali ülkeleriyle çevrilidir. Başkenti Niamey’dir. Sahra-altı  Afrika ve Cezayir, Fas, Tunus ülkeleri arasında bir temas alanı oluşturmaktadır. Nijer devleti CEDEAO ve UEMOA üyesidir. Nijer’in en önemli tabii kaynakları uranyum, petrol, kömür, altın ve demirdir. Fizîkî yapı:
  Nijer Bayrağı
  Nijer Emblemi
  Konum
  Nijer Devletinin coğrafî durumu, Kuzey Afrika ve Güney Afrila arasındaki ticaret için bir merkez oluşturur. Batı Afrika’da olup 11˚37  ve 23˚33 kuzey enlemleriyle, 0˚10 ve 16 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 1.267.000 km²’dir. Batı Afrika’da büyük bir ülkedir ( Sudan, Ceyayir, Kongo, Libya ve Tchad’dan sonra). Bölgeler: Nijer Devleti 8 idarî bölgeye ayrılmıştır: Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabery, Zinder ve Niamey ( kentsel toplum ). Dilsel grupları: Nijer büyük bir kültürel çeşitlilik sunuyor. Ülkede dokuz büyük etnik grup bulunmakta: Haoussa, Zarma, Touareg, Kanuri, Arap, Toubou, Gourmantche, Peul ve Boudouma. Her grubun kendi dili var fakat en yaygın olanları Haoussa ve Zarma-songhaï’dir . Nijer laik bir devlettir. Fakat nüfusun % 98’i islam dinine  mensuptur. Nüfusun % 53.5’unu oluşturan   Hausa’lar  ülkenin  doğusunda yer alan Dallol Maouri ve Zinder arasındaki  bölgede yaşamaktadırlar ve nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Önem olarak ikinci sırada , ülkenin batısında Wogas ve Kourteïs bölgesinde  nüfusun %19 unu oluşturan  Djermas  ve Sontaisler gelmektedir. Kuzey ve kuzeybatısında Touaregler nüfusun % 10.6’sını oluşturmakta. Kuzey ve kuzeydoğusunda % 0.5’i Toubous ve % 0.3’ü  Araplardan oluşmakta. Doğu uç kısımlarda Zinder’den Tchad’a kadar % 4.6 ile Kanouris ve Tchad gölünün adalarında Boudoumaslar yer almaktadır. % 10.4’ünü ülkenin tüm coğrafyasında yayılmış olan geçmişte göçebe hayatı süren Peulhs’ler oluşturmaktadır. Yerleşim: Nijer topraklarının önemli bir kısmını (2/3) Büyük Sahra’nın çölleri ile ouşur. Güneyde Nijer Nehri’nden doğuda Çad gölüne kadar uzanan Step ve Savan bölgesi yer alır. Bu bölge, sık tropikal Afrika ormanlarının bir uzantısıdır. Çöl her yıl 200.000 hektarlık bir büyüme göstermekte. Hükümetin ağaçlandırma programları ; sık yaşanan kuraklık , tahta ve tarım arazisi taleplerinin sürekli artmasından dolayı sonuç vermemekte . 1990’dan beri ormanlık alanın üçte biri yok oldu. Orman ülkenin sadece %1’inin oluşturmakta. Çiftçiler tarafından yürütülen toplu doğal rejenerasyon sayesinde 1970 yıllarına kıyasla 2005’te Nijer’de 5 milyon hektardan fazla arazinin bitki örtüsünde canlanma gözlenmekte.  çölleşme  belirgin bir şekilde azaltılmıştır. Toprağın verimliliğinin artmasıyla birlikte tarımsal verimlikte muhteşem bir iyileşme görülmüştür. Ormanların zarar görmesi ve yasak avlanma nedeniyle fil, aslan ve zürafa gibi bazı hayvanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta. Batı Afrika’nın son özgür zürafa sürüsü başkent Niamey’in 60 km uzağında bulunan Koure köyü civarına doğru ilerlemekte. Diğer taraftan ‘ W Parkı’ ismli bir rezerv 3ayrı ülkenin topraklarında yer almakta  : Nijer ,Benin ve Burkina Faso .Nijer nehrinde suaygırları koruma altında ve yerli halk için tehdit oluşturacak  kadar çoğalmaktalar. Akşam karanlığında nehir kıyısındaki tarım alanlarını talan ettikleri de sık görülmekte. Ekonomi: Nijer ekonomisi, maden ,petrol,su kaynakları ,tarım,ormancılık ve turizm potansiyeli ile desteklenen güçlü bir yükselme göstermekte. Bu sebeple hükumet ortak pazara açılan bir ekonomi seçeneğini yineledi. Böylece: Yatırımcılara destek hizmeti sunmak için : –         Yatırımcılara destek hizmeti sağlamak amacıyla maliyeti düşürmek, süreleri ve şirket kurma prosedürünü azaltmak için bir düzenleme yapıldı ; –         ‘ Ev şirketi’ olarak adlandırılan işletmelerin oluşturulmasını ve desteği kolaylaştıran özel bir yapı –         Özel yatırımcılar ulusal konseyi (CNIP)kuruldu,özel yatırımcıların önündeki engelleri kaldırmak için analiz ve kararlar yasası oluşturuldu. Bölgesel pazara erişimi kolaylaştırmak için : –         Devletin ticaret sektörünün, yükümlülüğünü üzerinden  atması ve ekonominin tüm sektörlerinde serbest rekabet –         300 milyon tüketiciyi aşan bir Pazar  sahip Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği(UEMOA) ve (CEDEAO) ya üyeliğimiz Nijer’in Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MİGA) ya katılımı sağlandı. Gelecekte, iyi yönetim ,uygulama girişimi ‘3N’ (Nijerliler Nijerlileri geçindiriyor), ulaştırma ve enerji altyapısının geliştirilmesi, maden ve petrol işletim ve çeşitlendirme, ayrıca 2012 de kent merkezlerinin modernleşmesi büyümeyi %14 arttıracak.Uluslar arası para fonunun ( İMF ) tahminlerine göre bu gelişmenin  ,önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Bayramlar ve resmî tatiller:
  Tarih Fransızca Adı Yerel ismi Açıklamalar
  1 Ocak Jour de l’an Yılbaşı  
  24 Nisan Journee de la Concorde Concorde Milli Gün Kutaması  
   1 Mayıs Fete du travail İşçi bayramı  
  3 Ağustos Fete de l’İndependance Bağımsızlık Günü 1960 bağımsızlığın  yıldönümü. Geleneksel bayram olarak ta adlandırılan bu bayram, ülkenin çölleşmesine karşı mücadele  için her insanın ağaç dikmesini öngörmekte
  18 Aralık Jour de la Republique Cumhuriyet bayramı  
  25Aralık Noel Noel  
    Bu değişmeyen resmî tatil günlerine Müslümanların bayram günlerini de eklemeliyiz.
  • Ramazan Bayramı
  • Kadir gecesini takip eden gün
  • Müslüman hicri takviminin ilk günü
  • Kurban Bayramı için 2 gün
  Demokratik  ülke Nijer: Nijer gerçek bir siyasi ve endüstriyel istikrara sahip demokratik bir ülkedir. Korunmuş güvenlik ve barış Nijer silahlı çatışmalar ve her tür terör tehdidinin yer aldığı bir bölgenin ortasında , istikrar ve barış adası oluşturmakta . Barış iklimini korumak için Nijer aynı zamanda güvenlik, ekonomik ve idarî açıdan kapsamlı bir çözüm içeren bir yol tercih etti. Ayrıca ,hükümet ne pahasına olursa olsun ülke topraklarının tamamında, insan ve mal güvenliğini sağlamayı taahhüt etti ve ECOWAS ülkeler ve Sahel-Sahra bölgesinin ülkeleri arasındaki tehditlere karşı işbirliği bağlamında ortak çözümler sağlamayı üstlendi. Güçlü kurumlar: Hükümet, eylemlerinin sürekliliğini sağlamlaştırmak için güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir demokratik kurumlar yerleştirmek için çabalıyor. Bu söz konusu kurumlar  Millet Meclisi, Kamu Denetimi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Adalet Yüksek Mahkemesi, İnsan Hakları Ulusal Komisyonu, Sayıştay, İletişim ve Anayasa Mahkemesi Yüksek Kurulu dur. Kurulmuş iyi bir yönetim Hükümet usanmadan yolsuzluk, nüfuz ticareti ve kamu parasının yönlendirilmesi, bununla birlikte özel operasyonel yapıların güçlü eylemleri aracılığıyla kara para aklamasıyla mücadele ediyor.(HALCİA) yolsuzluk ve asimile suçlarla mücadele Yüksek Kurulu, şikayet ve ihbarları almak için yeşil hat… Ayrıca WAEMU’nun bir parçası olarak oluşturulan kara para aklamaya karşı mücadele merkezi güçlendirildi. Özgür basın      Nijer’de basın suçu cezasının kaldırılması, düşünce ve ifade özgürlüğünü beraberinde getirdi .Sınır tanımayan gazetecilerin ,Nijer’i basın özgürlüğü konusunda dünya çapında (Fransa ve Amerika gibi ülkelerin gözünde)175. Sıradan 29. Sıraya ; Afrika da ise 4.sıraya taşımalarına neden oldu. İnsan hakları          İnsan haklarını teşvik:   Cenevre de yapılan insan hakları Birleşmiş Uluslar Konseyi nin 17.oturumu vesilesiyle 11haziran 2011 tarihinde hükumet ,evrensel periyodik sınavını başarıyla geçmiştir .Bu başarı Nijer’e ,insan haklarına  saygı alanında “başarılı uygulama ” modeli olarak seçilme imkanı sağladı.